Clunny House là ngôi nhà ấn tượng với cấu trúc bền vững, được đặt tại Singapore do Guz Architects thiết kế.

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc : Ngôi nhà với khuôn viên vườn tược rộng lớn. Các năng lượng tự nhiên được sử dụng trong khắp tòa nhà. Diện tích cây xanh và mặt nước đảm bảo làm mát và trong lành bầu không khí và hệ thống thông gió trong và ngoài nhà giảm thiểu việc sử dụng năng lượng. Các bể chứa nước và hệ thống lọc nước tái sử dụng nguồn nước mưa cho các hồ nước xung quanh nhà.

Gỗ tếch và gỗ tái chế được sử dụng cho nội và ngoại thất ngôi nhà.

Thiết kế của ngôi nhà sử dụng hoàn toàn các nguồn năng lượng tự nhiên và tái chế, không làm ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên hữu hạn của địa phương. Quả là một ngôi-nhà-nhiệt-đới tuyệt vời. Liệu các bạn có đánh giá cao việc sử dụng năng lượng tự nhiên và bảo vệ môi trường ?

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Guz Architects

Địa điểm : Singapore; Diện tích : 1.505 m2

Hoàn thành : 2006 – 2009

Hình ảnh : Patrick Bingham Hall

Thông tin : arch-daily

Nguồn : kientrucnhangoi.