Công ty kiến ​​trúc Singapore A D Lab đã thiết kế ngôi nhà Andrew Road. Hoàn thành vào năm 2013, bungalow hiện đại 650,04m2 này được đặt tại Singapore.

Được xây dựng trên nền cảnh quan dốc, người ta sẽ không bao giờ đoán được một cấu trúc lớn lại nằm ẩn phía sau mặt tiền đường phố hiện đại.

Ngoại thất?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????

Nội thất

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

andrew-road-23 andrew-road-24 andrew-road-25 andrew-road-32 andrew-road-26 andrew-road-27 andrew-road-28 andrew-road-29 andrew-road-30 andrew-road-31

Bài viết : Blog Kiến trúc Xanh @

Thiết kế : A D Lab

Hình ảnh : Derek Swalwell

Thông tin : home-dsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.