Hilgard Garden là một dự án cảnh quan được hoàn thành bởi Mary Barensfeld Architecture.

là một phần của một ngôi nhà riêng tọa lạc tại Berkeley, California, Mỹ.

Ngoại thất và cảnh quan

?????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Phác thảo ý tưởng

Hilgard-Garden-12 Hilgard-Garden-13Bài viết : Blog Kiến trúc Xanh @

Thiết kế : Mary Barensfeld Architecture

Hình ảnh : Joe Fletcher Photography

Thông tin : home-dsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.