Branksome là một dự án cảnh quan được hoàn thành Tim Davies Landscaping, nằm ở Osborne Park, ngoại ô Perth, Úc.

Ngoại thất

?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????Bài viết : Blog Kiến trúc Xanh @

Thiết kế : Tim Davies Landscaping

Hình ảnh : courtesy of Tim Davies Landscaping

Thông tin : home-dsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.