Kraus Schönberg Architects có trụ sở đặt tại London đã hoàn thành dự án Haus W vào năm 2007.

Ngôi nhà 130 m2, hai tầng này tọa lạc Hamburg, Đức.

Ngoại thất

Haus-W-00 Haus-W-01 Haus-W-03 Haus-W-04 Haus-W-05 Haus-W-02

Nội thất

Haus-W-05-1 Haus-W-05-2 Haus-W-06 Haus-W-09 Haus-W-10 Haus-W-11 Haus-W-12 Haus-W-13 Haus-W-14 Haus-W-15

Mặt cắt và mô hình

Haus-W-23 Haus-W-24 Haus-W-25 Haus-W-28 Haus-W-29

Bài viết : Blog Kiến trúc xanh @

Thiết kế : Kraus Schönberg Architects

Hoàn thành : 2007

Hình ảnh : courtesy of Kraus Schönberg Architects

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.