Bark Design Architects có trụ sở tại Úc đã thiết kế Sunshine Beach House, một ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Ngôi nhà tọa lạc tại Queensland, Úc.

Ngoại thất

Sunshine-Beach-House-01 Sunshine-Beach-House-03 Sunshine-Beach-House-18 Sunshine-Beach-House-19 Sunshine-Beach-House-19-1Nội thất

Sunshine-Beach-House-02 Sunshine-Beach-House-17-1 Sunshine-Beach-House-17 Sunshine-Beach-House-16-1 Sunshine-Beach-House-16 Sunshine-Beach-House-15 Sunshine-Beach-House-14 Sunshine-Beach-House-13 Sunshine-Beach-House-12 Sunshine-Beach-House-11 Sunshine-Beach-House-10 Sunshine-Beach-House-09 Sunshine-Beach-House-08 Sunshine-Beach-House-07 Sunshine-Beach-House-06 Sunshine-Beach-House-05 Sunshine-Beach-House-04Mặt bằng

Sunshine-Beach-House-21 Sunshine-Beach-House-22Bài viết : Blog Kiến trúc xanh @

Thiết kế : Bark Design Architects

Hình ảnh : courtesy of Bark Design Architects

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.