Bark Design Architects có trụ sở tại Úc đã thiết kế Maleny House.

Ngôi nhà hiện đại này tọa lạc tại vùng biển Sunshine Coast, phía Đông Nam Queensland, Úc.

Ngoại thất

Maleny-House-00 Maleny-House-01 Maleny-House-02 Maleny-House-04 Maleny-House-05 Maleny-House-07 Maleny-House-08 Maleny-House-08-1 Maleny-House-08-2 Maleny-House-08-3 Maleny-House-08-4 Maleny-House-01-0 Maleny-House-10 Maleny-House-11 Maleny-House-12 Maleny-House-13 Maleny-House-14 Maleny-House-15 Maleny-House-17 Maleny-House-18

Nội thất

Maleny-House-19 Maleny-House-20 Maleny-House-21 Maleny-House-23 Maleny-House-24 Maleny-House-25 Maleny-House-26 Maleny-House-27 Maleny-House-28 Maleny-House-29 Maleny-House-30 Maleny-House-31Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và mô hình

Maleny-House-41 Maleny-House-42 Maleny-House-44 Maleny-House-43 Maleny-House-45 Maleny-House-46Bài viết : Blog Kiến trúc xanh @

Thiết kế : Bark Design Architects

Hình ảnh : courtesy of Bark Design Architects

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi.